Informatie

Wanneer u lid wilt worden of bezien of uw kind handbal al sport leuk vind is de snelste weg om contact op te nemen met onze secretaris. Wanneer u een mail stuurt naar algemeen@hvmanual.nl zal hij zo spoedig als mogelijk contact met u opnemen. Mocht u of uw kind lid worden is dit voor de minimale duur van 1 seizoen. 

Het lidmaatschap wordt per 1 juni van ieder jaar stilzwijgend verlengd. Dit omdat de vereniging een bedrag per lid moet afdragen. De teldatum hiervoor is 1 juni. Dit geeft ons tevens de mogelijkheid om op een goede gebalanceerde wijze de leden te verdelen over de verschillende teams zodat het spelplezier van onze leden zo groot mogelijk is. Opzeggen kan simpel door contact op te nemen met de secretaris.

Onze trainingslocatie en primaire wedstrijdlocatie:

Optisport Sportcentrum De Weert
Kruidenlaan 103
5803 BE Venray

 

Onze secundaire wedstrijdlocatie:

Optisport Sporthal De Wetteling
Zuidsingel 2
5801 AH Venray