contributie en Lidmaatschap

De contributie voor het seizoen 2023-2024 is als volgt vastgesteld:

Categorie

Contributie

Kabouter

€ 193,00

F-jeugd

€ 193,00

E-jeugd

€ 204,00

D-jeugd

€ 227,00

C-jeugd

€ 266,00

B-jeugd

€ 278,00

A-jeugd

€ 295,00

Senior

€ 363,00

Recreant

€ 250,00

Regels omtrent het lidmaatschap:

  • Het lidmaatschap loopt per handbalseizoen van 1 juli tot 30 juni van het opvolgende jaar.

  • Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen.

  • Opzeggen kan alleen per mail via: algemeen@hvmanual.nl

  • Bij afmeldingen tussen 1 juni en 31 juli wordt € 45,- geïnd. Dit is de afdracht aan het Nederlands Handbal Verbond (NHV).

  • Bij afmeldingen tijdens het seizoen wordt de resterende contributie geïnd tot einde seizoen (30 juni) en vindt er geen teruggave plaats.