De teams van HV Manual

De team indeling wordt ieder jaar gemaakt voorafgaand aan het seizoen. Wij delen onze teams in naar leeftijd conform de aanwijzingen van het NHV. Ook hebben wij een handbalplan opgezet waarbij de jeugd in iedere categorie weer nieuwe vaardigheden krijgt aangeleerd. Hierdoor streven wij ernaar onze handballers zo compleet mogelijk op te leiden, waarbij het spelplezier voorop staat.

Doordat wij niet altijd voldoende leden hebben om alle teams in elke leeftijdsklasse te vullen kan er voor worden gekozen om leeftijdsdispensatie aan te vragen waardoor onze oudere jeugd toch aan een competitie kan deelnemen.