HV Manual en COVID-19

Algemene regels in onze sporthallen

• Alleen sporters en trainers/coaches mogen in de sporthal komen.
• Publiek bij wedstrijden en trainingen van alle teams is niet toegestaan, dus ook
geen ouders/begeleiders van sportende kinderen.
• Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als
toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.
• Ouders die kinderen komen brengen naar de training of thuiswedstrijd brengen
kinderen tot aan de poort, en halen ze daar ook weer op.
• Bij de jeugdtrainingen staan onze vrijwilligers bij de ingang voor herinnering aan
de regels waar nodig.
• Bij binnenkomst dient iedereen de handen te desinfecteren.
• Iedereen dient zich aan de looproute te houden.
• Overal gelden de normale 1,5m regels (passend bij de leeftijd), dus ook op de
wedstrijdbank en in de kleedkamers en douches.
• Behalve tijdens het sporten gelden de normale 1,5m regels niet waar dat de
sportbeoefening in de weg staat.
• Na afloop van de training dient iedereen de sporthal meteen te verlaten.

Veelgestelde vragen:

Ik ben gewoon een klein beetje verkouden. Mag ik gewoon gaan trainen?
We weten dat je graag komt trainen, maar we willen geen risico van verspreiding nemen.
Dus sla het even over tot je fit bent!

Iemand uit mijn huishouden heeft een afspraak gemaakt voor een coronatest, mag
ik in tussentijd gewoon gaan sporten?
Nee, als iemand uit jouw huishouden een afspraak heeft gemaakt voor een coronatest,
blijf je even weg van de training en / of de wedstrijd tot er een negatieve uitslag bekend
is. We zijn hier even wat strenger in dan de richtlijnen van de GGD.

Ik moet als ouder rijden naar de uitwedstrijd van mijn kind. Mag ik naar de
wedstrijd gaan kijken?
In geval van uitwedstrijden vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij
vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de
wedstrijd. Er mogen niet meer ouders mee dan noodzakelijk voor vervoer. Wij hanteren
ongeveer 1 ouder per 3 kinderen.

Ik ben geblesseerd mag ik tijdens de trainingsuren op eigen gelegenheid
oefeningen doen in het kader van revalideren?
Ja dit mag in sporttenue mits je je contributie niet stopgezet hebt en met inachtneming
van de richtlijnen van het RIVM / NHV. Bij stopzetting van de contributie is er geen
mogelijkheid om op eigen gelegenheid te trainen in de zaal, dit in verband met eventuele
aansprakelijkheid.

Yel / begroeten voorafgaand aan de wedstrijd:
Bij aanvang van de wedstrijd wordt er niet meer begroet en geyeld. Bij aanvang van de
wedstrijd, wordt er direct begonnen met de wedstrijd. Dit geldt voor alle leeftijden / teams.

Ik moet als ouder rijden naar uitwedstrijd, maar ik heb coronagerelateerde klachten. Wat nu?
Regel zo snel mogelijk een andere vervoerder, bijv. ruilen met een ander in de appgroep
van je team.

Mondkapje dragen tijdens autorijden
Vanuit het NHV wordt geadviseerd als je met meerdere mensen in de auto zit een
mondkapje te dragen vanaf 12 jaar. Als iemand niet wil dat je zonder mondkapje samen rijd
dien je dit te respecteren.

Ik heb als speler / coach / trainer / scheidsrechter een positieve test, moet ik dit
melden binnen de vereniging?
Om zo snel mogelijk grip te krijgen op eventuele besmettingen binnen de vereniging vragen
wij aan jou om dit te melden bij Moniek@hvmanual.nl . We gaan dan bekijken, in overleg met
de GGD, of er andere spelers, trainers, coaches of scheidsrechters gewaarschuwd dienen te
worden om zichzelf te gaan laten testen. We behandelen jouw melding uiteraard anoniem.