Middels het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de onderstaande regeling:

  • Afmelding als lid dient altijd schriftelijk (algemeen@hvmanual.nl) te gebeuren bij het secretariaat.
    • Bij afmeldingen tussen 1 juni en 31 juli wordt € 45,- geïnd, in verband met de door de vereniging verschuldigde NHV bijdrage.
    • Gezien de hoogte van de jaarcontributie wordt de mogelijkheid geboden de (jaar)contributie in delen te betalen zoals hieronder opgenomen in de tabel. Een lid is altijd de volledige jaarcontributie verschuldigd indien de afmelding na 31 juli plaatsvindt.
  • Afmelden als lid aan het einde van het seizoen dient te gebeuren voor 1 juni. Dit in verband met het aanmelden bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en de bondscontributie die hieraan verbonden zit.