Wij hopen dat dit informatieboekje jullie voldoende informatie biedt over trainingen, wedstrijden en andere belangrijke zaken. Mocht je na het lezen van het boekje nog vragen hebben, neem dan contact op met het bestuur van de vereniging of de redactie van dit informatieboekje. De contactgegevens van de betreffende personen vind je in dit boekje.

Wij wensen iedereen veel sportplezier toe in het nieuwe handbalseizoen!

Met vriendelijke handbalgroeten,

De redactie