Ledenadministratie
Middels het ondertekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de onderstaande regeling:

 • Afmelding als lid dient altijd schriftelijk (algemeen@hvmanual.nl) te gebeuren bij het secretariaat.
 • Bij afmeldingen tussen 1 juni en 31 juli wordt € 45,- geïnd, in verband met de door de vereniging verschuldigde NHV bijdrage.
 • Gezien de hoogte van de jaarcontributie wordt de mogelijkheid geboden de (jaar)contributie in delen te betalen zoals hieronder opgenomen in de tabel.
 • Een lid is altijd de volledige jaarcontributie verschuldigd indien de afmelding na 31 juli plaatsvindt.
 • Afmelden als lid aan het einde van het seizoen dient te gebeuren voor 1 juni.
 • Dit in verband met het aanmelden bij het Nederlands Handbal Verbond (NHV) en de bondscontributie die hieraan verbonden zit.
 • Bij aanmelding wordt eenmalig € 7,- administratiekosten in rekening gebracht.

De jaarcontributie wordt geïnd op 1 november 2017.
De kwartaalcontributie wordt als volgt geïnd:

 • 1e kwartaal 1 juli 2017
 • 2e kwartaal 1 oktober 2017
 • 3e kwartaal 1 januari 2018
 • 4e kwartaal 1 april 2018
Contributiebedragen seizoen 2017 – 2018
Contributie per
Team Kwartaal Jaar
Mini’s € 39,00 € 156,00
F-Jeugd € 39,00 € 156,00
E-Jeugd € 39,00 € 156,00
D-Jeugd € 46,50 € 186,00
C-Jeugd € 53,75 € 215,00
B-Jeugd € 55,25 € 221,00
A-Jeugd € 58,25 € 233,00
Senioren € 73,25 € 293,00
Recreanten € 50,00 € 200,00
Korting volgend lid € 12,50 € 50,00

* De peildatum is 31 december van het lopende verbondsjaar.
Wij streven om zoveel mogelijk jaarcontributie te innen.
Voor de leden die geen jaarcontributie willen/kunnen betalen, zijn wij genoodzaakt de kwartaalcontributie te incasseren. Zie bovenstaande tabel.

Kleding:

 • Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 • De vereniging is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de kleding.
 • De kleding is eigendom van de vereniging.
 • Leden betalen per kwartaal een bedrag van €3,00 aan kleding. Dit bedrag is inbegrepen bij de contributie.